Catalunya

Ascó

BAROJA i BENLLIURE, Víctor

– Problemas económicos de los mudéjares y/o moriscos de Ascó, p. 695-705 (Actas mudéjares, 1987) (Coautor: Carmel BIARNÉS i BIARNÉS)

BIARNÉS i BIARNÉS, Carmel

– Problemas económicos de los mudéjares y/o moriscos de Ascó, pp. 695-705 (Actas mudéjares, 1987). (Coautor: Víctor BAROJA i BENLLIURE). Apunts d’història d’Ascó. Els moriscos a Catalunya. Documents inèdits, Ascó, 1981.  «Relació de noms moros, mudejars i moriscs d’Ascó», I Congrés d’Història de Catalunya, I, p.55-64. «Problemas económicos de los mudéjares y/o moriscos de Ascó», IV Simposio de Mudejarismo, Teruel, 1989.  Els moriscos a Catalunya: apunts d’história d’Ascó: documents inédits. Ascó [Tarragona : s.n., 1981.


Miravet

ORTEGA, Pascual

– «Alguns aspectes de la repoblació de Miravet (Ribera d’Ebre) després de l’Expulsió dels moriscos», Pedralbes, 6, 1986, p.39-70.


Ribera d’Ebre

ORTEGA, Pascual

– «De mudéjares a moriscos: algunas reflexiones en torno a las relaciones sociales de producción y conflictividad religiosa: el caso de la Ribera d’Ebre (Tarragona)», La Frontera terrestre i marítima amb l’Islam, Miscel.lània de textes medievals, 4, Barcelona, CSIC, p.319-333.


Tortosa

FERRER I MAYOL

– L’Aljama islámica de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana / Recerca,  7, 2003, p. 179-230